Årsmøte i Buskerud avdeling

Publisert 27.05.2020

Buskerud fylkesavdeling innkaller til forenklet årsmøte 15. juni, kl 19.00. Obs! Påmelding er nødvendig i år.

Møtet avholdes i Havnegata 157, 3040 Drammen (privat)

Alle medlemmer har fått tilsendt årsmelding og årsprogram i medlemsbladet Bevar oss vel!         

De medlemmene som ønsker å få se regnskapet, budsjettet og revisors-rapporten, kan få det tilsendt pr mail. Gi tilbakemelding om dette.

På grunn av denne spesielle løsningen for å få gjennomført årsmøtet vi ha påmelding og da innen 10.juni. Påmeldingen sendes til buskerud@fortidsminneforeningen.no

Som alle sikkert forstår er dette den løsningen vi klarer å få gjennomført i denne perioden som fortsatt er preget av korona-restriksjoner.

Vennlig hilsen

Jorunn Wiik