Årsmøte i Den trønderske avdeling

Publisert 09.03.2020

Det kalles med dette inn til årsmøte lørdag 28. mars kl 12.00. Alle medlemmer er velkomne, men kun delegater har stemmerett.

Vanlige årsmøtesaker, se saksliste først i vedlagt årsmelding. Regnskap 2019 og budsjett 2020 vil bli ettersendt.

Styret ber om at forslag som ønskes behandlet oversendes snarest og innen fredag 20. mars 2020 kl.15.00 til: E-post: dentronderske@fortidsminneforeningen.no, Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling, Kongens gate 7, 7013 Trondheim.

Alle medlemmer er velkomne, men kun valgte delegater har stemmerett.

DTA har 10 lokallag og vi håper alle vil sende delegater til årsmøtet.

Medlemmer som ikke er knyttet til et lokallag velger delegater blant de oppmøtte medlemmene i forkant av årsmøtet. Er du usikker på om du har lokallag i din kommune så ta kontakt.

I tilknytning til årsmøtet blir det både byvandring og seminar for delegatene. Program og påmelding sendes ut i egen epost. Om du ønsker å delta på seminaret, men ikke er valgt delegat, så ta kontakt på epost.

Med vennlig hilsen

Merethe Skjelfjord Kristiansen

Daglig leder, Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling