Årsmøte i Drammen og omegn lokallag

Publisert 06.03.2024

Velkommen til årsmøte i lokallaget. Knutepunkt Strømsø, 20. mars.

Kjære alle medlemmer i Drammen, inkludert Svelvik og Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker
Lokallaget inviterer dere alle til et årsmøte i Knutepunkt Strømsø, Gamle Strømsø skole.

Program: Årsmøtesaker og valg

Styret legger frem sin årsmelding, regnskap og strategi, herunder aktivitetsplan for 2024. Vi håper så mange har mulighet til å delta. Det er viktig med innspill til hva det er viktig at foreningen lokalt fokuserer på i det året vi er inne i.

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styreleder Arne Holm pr post til Herman Wildenveysgate 78, 3022 Drammen, eller pr e-post på Arneh@oslomet.no og være lokallaget i hende senest 1 uke før årsmøtet. Arne Holm kan nås på telefon 404 91 241.

Er det ønske om å få tilsendt årsmelding og forslag til aktivitetsplan på forhånd, sender vi dette ut på e-post ved forespørsel. 

 

Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen

Styret i Drammen og omegn lokallag av Fortidsminneforeningen