Årsmøte i Vestfold avdeling

Publisert 20.02.2020

Fortidsminneforeningen ønsker denne gangen velkommen til Sande gamle prestegård. Det blir foredrag av Hege Granøe Johansen: «Veier til historien» og "Om gamle og nye veifar i Sande". Enkel servering.

Agenda:
Innkallingen godkjennes. Medlemsbekreftelse, fullmakter registreres.
1.Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Orientering, drøfting angående budsjett og arbeidsplan
6. Valg
7. Kontingent
8. Årets representantskapsmøte, valg av representanter 
9. Innkomne saker
Saker som ønskes tatt opp må, være styret i hende innen 28. februar.

Adresse: Fortidsminneforeningen Vestfold, Farmannsveien 30, 3110 Tønsberg eller dyvekeb@hotmail.com
Årsmøtepapirene legges i ut på Vestfoldavdelingens Facebook-side
og www.fortidsminneforeningen.no