Årsmøte Vestfold fylkesavdeling

Publisert 16.02.2024

Styret i Fortidsminneforeningen Vestfold ønsker velkommen til årsmøte mandag 18. mars.

Sted: Villa Solhaug, Larvik
Villa Solhaug ble fredet i 2015, og eies av familien Løchen, tillitsvalgte i Fortidsminneforeningen
Før selve møtet vil vi få en gjennomgang av husets historie.

Eventuelle forslag til vedtak eller uttalelser under årsmøtet må være styret i hende seinest 4/3, 14 dager før møtet. epost: vestfold@fortidsminneforeningen.no

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent, samt underskrivere av referat.
  3. Styrets beretning for 2023
  4. Styrets arbeidsplan for 2024
  5. Regnskap for 2023, Revisors beretning. Budsjett 2024
  6. Innkomne forslag til vedtak
  7. Valg
  8. Avslutning

Enkel servering.

Vel møtt! 

I lenken nedenfor finner du årsmøtedokumentene i PDF