Arverett og erstatning som følgje av Svartedauden på Voss

Publisert 30.01.2024

 6. august kl. 19 inviterer Voss lokallag alle interesserte til samling i Finnesloftet.

Voss hausten 1349: Svartedauden herjar og legg gard og grend aude.  På Finne døyr jordeigar Eirik Erlendsson og alle i hans næraste familie.  Kven skal no styra eigedomane på Voss og i Hardanger?  Ingebjørg Simonsdotter, åleinemor til vesle Elin, reiser sak i 1350 og krev arveretten til Finnesgodset på vegne av den nyfødde dottera si.

I medhald av Landslova av 1274 hadde Ingebjørg rett til å setja fram krav og rett til sjølv å føra sak på dottera sine vegne. Ho nytta si tids moderne lovverk og vann fram med kravet sitt mot storbonden Hallstein Josteinsson på det viktigaste punktet.

Delar av rettsforhandlingane fann stad i Finnesloftet på Voss i august 1350. I den kanskje vanskelegaste stunda i landet vårt si historie var partane samla her til ein forbausande kompetent rettsprosess. 

 I august 2024 inviterer me alle interesserte til ny samling i Finnesloftet for å få saka kommentert og analysert av nokre av dagens fremste ekspertar på Magnus Lagabøte si Landslov.