AVLYST: Årsmøte i Verne-Vøla lokallag

Publisert 21.02.2020

Årsmøte og omvisning er avlyst grunnet korona-situasjonen.

Velkommen til årsmøte, kyrkjeomvising og medlemmøte laurdag 21. mars i Volbu grendehus i Øystre Slidre.

Program 

13.00 Oppmøte ved Volbu kyrkje  

Sokneprest Eli Vatn tar oss med på ein kulturhistorisk runde, med omvising i kyrkja 

14.00 Mat på Volbu grendehus (tidligere Volbu skule) 

14.45 Årsmøte og kaffi 

 

Agenda for årsmøtet 

  1. Val av møteleiar, referent og to til å underskrive protokoll
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Val
  6. Innkomne saker 

Styret i 2019 har vore: 

Nina Espeseth Grønbrekk (styreleiar) 

Bente Brenna (sekretær) 

Kåre Lome (kasserar) 

Arild Stensrud  

Frøydis Tågerud 

Odd Arne Rudi (Valdresmusea sin representant) 

Revisor: Gunnar Kværne Amundsen 

Valkomité: Anne Marit Noraker og Jon Bratrud 

Send eventuelle årsmøtesaker til styreleiar innan 16. mars, e-post ninaegr@hotmail.com, tlf. 997 34 196. 

Alle er velkomne! 

 

Etter årsmøtet har vi eit ope medlemsmøte, der styret vil informere om planar for 2020, og der medlemmane kan koma med innspel.