AVLYST: Kurs i restaurering av vindauge

Publisert 04.03.2020

Kurset er avlyst grunnet korona-situasjonen.

Lær skjæring av glas, effektiv metode for fjerning av gamal kitt, innsetjing og kitting av glasruter og maling med linoljemaling.

Sogn Folkemuseum/De Heibergske samlinger og Fortidsminneforeningens program Kulturminner for alle held kurset.

Tid for kurset: Tirsdag 31.3 og onsdag 1.4.2020 kl. 16-20.

Kursstad : Verkstad og hovudbygning Sogn Folkemuseum/ De Heibergske samlinger. (Frammøte i hovudbygningen)

Kurslærar: Ole Fredskild, museumshandverkar, tidlegare eigar av Kaupanger Snikkarverkstad gjennom 30 år.

Påmeldingsfrist: 25.3.2020. (Vi gjer merksam på at det er avgrensa plassar på kurset, og at kurset vert halde på norsk)

Kontakt: Påmelding/ spørsmål om kurset kan rettast til Ingebjørg Heiberg, tlf. 41245351, ingebjorgheiberg@gmail.com