AVLYST: Kurs i tørrmuring av fjøset på Abborhøgda

Publisert 18.09.2023

Fjøset på skogfinnetorpet Abborhøgda skal settes i stand, og vi inviterer til kurs i tørrmuring.

Fortidsminneforeningen har i 2020 blitt eier av Abborhøgda, en unik skogfinsk gård med fredede bygg og fredet kulturlandskap i Kongsvinger kommune. Vi er godt i gang med å sette eiendommen i stand og inviterer til ny kurs i tørrmuring av det tidligere fjøset. Nye tømmerkasser er satt opp som ledd i en gjenoppbygging av et tidligere fjøs og en stall. Tørrmurene skal nå på plass på mest mulig autentisk vis. Kurset omfatter praktisk muring på ulike stadier og steder. Med oss på laget er tradisjonshåndverker og tørrmurer, Berit Bruvik. Hun skal veilede kurset med både praktisk og teoretisk påfyll.  

Når: 1-3 november 2023

Hvor: Abborhøgda, Varaldskogen, Kongsvinger Tema: Tørrmuring

Antall deltakere: 10 stk. håndverkere

Kursholder: Berit Bruvik

Påmeldingsavgift: 1000 kr, inkl. mat.

Søknadsfrist: 15. oktober

Send søknad og CV til: christine@fortidsminneforeningen.no

Om kurset: 

• Målsettingen er å øke håndverkskompetansen i området og bidra til at flere får mer spesialisert kunnskap.
• Kurset vil ta for seg ulike steg i prosessen og gi et godt innblikk i prinsippene for hvordan fjøset skal mures opp.