AVLYST: Nordisk treby-konferanse i Danmark

Publisert 28.01.2020

Fra den danske arrangøren: "På grund af situationen i forhold til Corona-virus, og de forholdsregler, der anbefales af Myn-dighederne for at begrænse smitten herfra mest muligt, har vi besluttet at udsætte konferencen til den 30. september – 1. oktober 2020 med et ekstra tur-program den 2. oktober 2020

Opprinnelig invitasjonstekst: De historiske, nordiske træbyer repræsenterer noget af det mest unikke kulturarv, vi har i Norden. Dels er de meget gamle, de ældste træbygninger, bl.a. i Helsingør, stammer helt fra renæssancen i midten af 1500-tallet. Dels repræsenterer de nogle overordentlig smukke og karakterfulde bygningsmiljøer og dels er ældre træbygninger yderst bæredygtige.
I 2016 dannede en række historiske træbyer i Norden - sammen med fire nordiske ’kulturarvsforeninger’ et fælles netværk ’Netverket den nordiske Trebyen’ med det formål at udveksle erfaringer om fælles emner og problemer - og herunder afholde nordiske konferencer på skift i de forskellige lande.

Påmelding (via safeticket)

Tema for konferencen i Helsingør den 2.-4. april 2020 er "Bæredygtige byer og bygninger af TRÆ - med lang holdbarhed". Konferencen har særligt fokus på ’bæredygtige/holdbare byer og bygninger af træ’. Ældre træhuse ’låser’ store mængder CO2, og træhuse, der har holdt længe og fortsat kan holde længe, belaster miljøet betydeligt mindre i forhold til CO2-udledning og forbrug af naturressourcer, end selv helt nye træbygninger, der er bygget med bæredygtighed for øje.
At Helsingør er en ’Træby’, omend ikke fuldstændigt lig med de øvrige historiske træbyer i Norden, men med sine helt egne træbygnings-traditioner, nemlig bindingsværk, bekræftes af, at der findes ca. 90 bindingsværkshuse i Helsingørs historiske centrum, svarende til ca. 15% af alle bygninger. Det danske bindingsværkshus er en fuldgyldig træbygning i konstruktiv, håndværksmæssig og byggeteknisk forstand, og det har flere ligheder og flere ensartede problemstillinger med de nordiske træhuse, end med det murede byggeri i Danmark. Helsingør er én af de byer i Danmark der har passet bedst på sine bindingsværksbygninger.

Aktiviteter

Der vil i dagene fra den 2.-4. april blive afholdt en række faglige foredrag om:

BEVARING: Foredrag fra hele Norden om materialer og håndværk til vedligeholdelse, istandsættelse, om- og tilbygning af træhuse.

BRUG: Foredrag fra hele Norden om: Træbyernes kvaliteter samt byplanmæssige regulering og udvikling.

UDVIKLING: Foredrag fra hele Norden om: Nybyggeri i træ i de historiske træbyer, samt begrebet ’bæredygtighed for bygninger og byggeri’.

“Bygningsbevaring i praksis”, er et mini-kursus for alle deltagerne i fællesskab Konferencens deltagere deler sig i 15 grupper, der hver besøger en bindingsværksbygning i Helsingørs historiske centrum – for i praksis at lære at registrere, planlægge og derefter udføre forskellige arbejder på facaderne, med de korrekte materialer og metoder - under kyndig vejledning.

Afslutningsvis er der lørdag være arrangeret en ekskursion til Kronborg Slot, Marienlyst Slot og en byvandring i Helsingørs historiske bykerne.

Konferencen støttes af Nordisk Ministerråd og Helsingør kommune.


Last ned: Program 2020

Program

Torsdag den 02. april 2020

09:00-09:30 Konferencen åbnes af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær og formand for ’Netværket Den Nordiske Træbyen’, Leif Jæger

09:30-10:00 Keynote speaker: Tobias Jansson, Sverige

10:00-10:30 Keynote speaker: Frank Ladegaard Erichsen (Bonderøven). Danmark

10:30-10:45 Kaffepause

10:45-11:00 Intro til ’Bygningsbevaring i praksis’

11:00-13:00 Emnegrupper: Bevaring, brug, udvikling

13:00-14:00 Frokost/lunch Herunder gåtur til emner for ’Bygningsbevaring i praksis’

14:00-17:00 ’Bygningsbevaring i praksis’ på

10-15 bindingsværkshuse i Helsingør

17:00-17:30 Gåtur hjem til Hotel Marienlyst.

17:30-18:00 Evaluering af bygningsbevaring i praksis

19:00-23:00 Festmiddag på Hotel Marienlyst 

Fredag den 03. april 2020

09:00-09:15 Velkommen v. Søren Hossy

09:15- 09.45 Keynote speaker: Ola Fjeldheim, Norge

09.45-10:15 Keynote speaker: Lars Emil Mattila, Finland

10.15-10.45 Keanotespeaker: Jan Utzon, DK – om Utzons Espansiva huse i træ fra 1970

10:45-11:00 Kaffepause

11:00-13:00 Emnegrupper: Bevaring, brug, udvikling

12:30-13:30 Frokost/lunch

13:30-15:30 Emnegrupper: Bevaring, brug, udvikling

15:30-16:30 Konklusion, ekspertpanel og afrunding 

Lørdag den 04. april 2020

10:00- Ekskursion til Kronborg Slot og Marienlyst Slot samt byvandring i Helsingør Denne ekskursion kræver særlig tilmelding og betales separat

Praktiske oplysninger

Konferencen finder sted på Marienlyst Strandhotel Nordre Strandvej 2 A, 3000 Helsingør tlf. +45 49 21 40 00

Pris for konferencen torsdag + fredag: 2300 DKK 24-36 Foredrag Inkl. Kaffe, te, isvand, juice og frisk frugt hele dagen 2x frokost Festmiddag på Marienlyst Strandhotel med 3 retters menu og 1 glas husets vin

Påmelding (via safeticket)

Pris for studerende: torsdag + fredag: 1.500 DKK Påmelding for studerende (Skriv navn, studiested og scan studiekort) 
Pris for overnatning på Marienlyst Strandhotel: 995 DKK/pers./nat For 2 personer tillægges DKK 300.-/nat. Adgang til Marienlyst StrandSpa, se: www.marienlyst.dk/spa
Arrangør: Nätverket den nordiske Trästaden (www.nordisktreby.org) bestående af en række historiske træbyer i Norden - plus Foreningen Netværk for Bindingsvæk (DK), Fortidsminneforeningen (NO), Byggnadsvårdföreningen (SE), Föreningen för historiska städer i Finland (FIN)
Generelle spørgsmål: Foreningen Netværk for Bindingsværk

Last ned: Program 2020