Landskapsvernområder i Forollhogna

Byggeskikk og kulturlandskap i setertraktene

Publisert 20.02.2020

Hva slags erfaring har vi etter 18 år med Landskapsvernområder i Forollhogna? Kan kulturlandskapet i setertraktene i Nord-Østerdalen overleve?

 

Innleder: Birgit Wikan Berg, arkitekt, Norconsult, snart ferdig med ny byggeskikkveileder for Forollhogna, tidligere varaordfører i Os og medlem av Nasjonalparkstyret. 

Drøfting om: Viktige saker for Fortidsminneforeningen i Nord-Østerdalen, hva skal vi satse på? med innspill fra medlemmer og andre interesserte. 

Umiddelbart etter fagmøtet er det årsmøte i Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen.

Årsmøtesaker:

  • årsmelding
  • regnskap
  • årsplan 2020
  • valg

Vi beklager at en del av våre medlemmer må reise langt, neste arrangement, forsommer 2020, legges til Rendalen/ Stor-Elvdal. Trå til, vi trenger forslag på tema og folk, så vi kan få bra dekning.

Enkel servering

Nord-Østerdalen lokallag Organisasjonsnummer: 920696716, bankgiro: 18227812318

Styreleder: Per Hvamstad, epost: per.hvamstad@online.no Tlf 90102872

Vel møtt