BYGNINGSVERNDAGENE I HAMAR 2021

Publisert 09.09.2021

De aller første Bygningsverndagene i Hamar på Hedmarkstunet på Domkirkeodden arrangeres 11. og 12. september. Gratis inngang!

Her kan du møte håndverkere, se demonstrasjoner, prøve selv og få kjøpt bygningsvernprodukter og historiske stauder. Det holdes også foredrag hver dag.

Klokkeslett: 12-16 begge dager

Adresse: Strandvegen 100

Du kan møte følgende aktører:

Svensson smie

Per smed

Murer Tore Granmo

Restaureringsfirmaet Trehjerte

Vindusverkstedet hos Juuhl og Bratfoss

Demonstrasjon av vindusrestaurering ved Roger Falldalen, Villa Bergfall / Gamletrehus.no

Dekorasjonsmaler Anne Louise Gjør

Infostand om gamle malingstyper ved Marit Odden, Villa Bergfall / Gamletrehus.no

Norges grønne fagskole - Vea, - historiske gartnerstudier.

Gartneriet på Torgunrud - historiske stauder

Sveinhaug gård - restaurert 1850-tallshage

Statsarkivet i Hamar

Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag

Gamletrehus.no – salg av bygningsvernsartikler

Foredrag:

Det blir innendørs foredrag begge dager, ved murer Tore Granmo, Cæcilie Stang fra Statsarkivet i Hamar, Ingeborg Sørheim fra Sveinhaug gård (lørdag) Marit Myrstad fra Gartneriet på Torgunrud (søndag) og Roger Falldalen fra Villa Bergfall.

Følg med på Facebooksiden Bygningsverndagene i Hamar for program og presentasjon av aktørene:

https://www.facebook.com/BygningsverndageneiHamar

Salg av vafler og kaffe ved Domkirkoddens venneforening.

Gjeldende smittevernsregler blir fulgt.

Arrangører er:

Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag

Anno Domkirkeodden

Statsarkivet i Hamar

Villa Bergfall