Digital foreningsprat - Kulturminnedagene 2024

Publisert 14.03.2024

Digital foreningsprat - Kulturminnedagene 2024. En tirsdag kveld i måneden vil vi i organisasjonsavdelingen ha en digital kaffeprat med ulike temaer knyttet til organisasjonsdrift og inspirasjon til lokale aktiviteter. Teamsmøtene er beregnet på styremedlemmer i lokallag og fylkesavdelinger. Fyll opp kaffekoppen og bli med på Teams.

Tirsdag 19. mars – Kulturminnedagene 2024 - Spor, nettverk og forbindelser.  

Vi har invitert Odd Hesselberg fra Kulturvernforbundet til å fortelle om Kulturminnedagene og tilskuddsordningen der man kan søke om inntil 30 000 kr i tilskudd til arrangementer.  

Åpen idérunde – hva slags arrangementer er aktuelle for Kulturminnedagene. 
Kulturminnedagene markeres i år 31. august – 8. september.  

 

Les mer om Kulturminnedagene 2024 på Kulturvernforbundets hjemmesider: https://kulturvern.no/kulturminnedagene/tema-2024/