Ditt verdifulle nabolag - Fagerstrand

Publisert 04.04.2024

Bli bedre kjent med Fagerstrand. DEL 1.

Ditt verdifulle nabolag ønsker å sette fokus på steders identitet og særegenhet. Når steder er under utvikling, er det kanskje spesielt viktig å ha med seg kunnskap om det som allerede finnes. Dette blir også viktig når det nå jobbes med utviklingsprosjekter på Fagerstrand.

I denne første delene av arrangementet, som er en foredragskveld, vil historielaget vil gi oss en introduksjon til stedets historie. Nesodden kommune sier noe om kommunedelplanen for Fagerstrand, og da særlig kulturminnenes plass i denne. Til slutt vil Ole Jakob Holt fortelle noe om byggeskikken på Fagerstrand, og hvordan vi kan lese nabolaget.

Arrangementet er gratis, men grunnet bevertning er det bindende påmelding. Gi beskjed om du vil være med én eller begge dager. Påmelding sendes til aku@fortidsminneforeningen.no innen 7. april. Håper vi ser deg!

 

Dette arrangementet er støttet av Akershus fylkeskommune.

 

DEL 2 av arrangementet er søndag 14. april.