Ditt verdifulle nabolag på Tofte

Publisert 20.08.2021

Ditt Verdifulle nabolag er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Asker kommune. Arrangementet er todelt. På torsdag blir det foredragskveld i Gamle folkets hus på Tofte næringspark. Der bidrar Hurum historielag, Anton B. Nilsen og Asker kommune. Ole Jakob Holt holder innlegg om skattene han finner i nabolaget. Det blir enkel servering og kaffe/te. På lørdag besøker vi skattene Holt har funnet og vi spanderer lunsj.

Se deg rundt der du bor! Hva er særegent ved ditt hus og ved naboens? På arrangementet Ditt verdifulle nabolag setter vi et nytt fokus på velkjente bomiljøer, og på de historiene man finner i vanlige hus og gater.

PÅMELDING: Send navn og telefonnummer til bvs@fortidsminneforeningen.no Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding grunnet bevertning.

Torsdag 26. august – Gamle Folkets hus, Tofte næringspark
kl. 18.00 - Åpning
kl. 18.10 – Hurum historielag v/ Frank Tangen
kl. 18.40 – Anton B. Nilsen v/ Magne Ridderholt
kl. 19.10 - Pause
kl. 19.20 – Asker kommune v/ Linn Tautra Grønseth
kl. 20.00 - Arkitekturskatter i Tofte - Ole Jacob Holt
kl. 21.00 - SLUTT

Lørdag 28. august
kl. 11.00 - Oppmøte
kl. 11.10 - Vandring
kl. 12.30 – Lunsj
kl. 13.00 - Vandring
kl. 14.00 – SLUTT