Potetkjellerforedrag med Jon Gunnar Jørgensen (UiO) og Kristen May Mills (UiO)

Publisert 18.10.2021

Døden og Allehelgensaften

Visste du at Halloween har røtter fra gammel norrøn tradisjon og keltisk folketro? Bli med inn i potetkjelleren på Vøienvolden gård og kom inn i stemning til allehelgensaften med disse foredragene.

Foredragene er arrangert i samarbeid med Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo

 

"Døden og dauinger i norrøn litteratur" Jon Gunnar Jørgensen, professor i norrøn filologi

Den norrøne litteraturen avspeiler forestillinger om et fortsatt liv etter døden. Grensa mellom de levende og de dødes verden er ikke helt lukket, og det kan skje en viss kommunikasjon - på godt og vondt.

"Death, Time, and the Otherworld: Halloween’s Celtic Past" Kristen May Mills, Førsteamanuensis i Irsk og Norrøn filologi

Long before it was about candy, costumes, and commercialism, Halloween was a dangerous, liminal period in the Irish year. As autumn became winter and the nights grew longer, the borders between the mortal world and other realms lay open, allowing the dead (and not only the dead) to roam free. Just in time for Halloween, learn how to safely interact with the dead and navigate medieval time loops, methods for rescuing your beloved from fairyland, and why you should never eat blackberries after October 31st.

 

Foto: Francisco de Goya, oljemaleri: "El entierro de la Sardina". Wikipedia commons.