Fagernes sitt nye kulturkvartal - ny bruk av gamle rom

Publisert 21.03.2023

Verne-Vøla inviterer til sosialt og fagleg påfyll fredag 31. mars kl. 19.00 på Fagernes kulturpub!

Fredag 31. mars kl. 19.00 i kjellaren på «annekset»/Fagernes landhandel

Her finn du invitasjon.

  • Kulturkvartalet som generator i sentrumsutviklinga v/Margrete Bjone Engelien, arkitekt og styremedlem i Fortidsminneforeininga Oppland avdeling
  • Trykkeriet kulturarena og kommunen sine ambisjonar v/Renate Remme Øverseth, kultursjef i Nord-Aurdal kommune
  • Verdiar og potensiale i Fagernes sine «gamle» strukturar v/Nina Espeseth Grønbrekk, kulturhistorikar og styreleiar i Verne-Vøla

Fagernes landhandel byr på tapas-tallerken til kr. 150. Ynskjer du mat, må du bestille på førehand! Send e-post til ninaegr@hotmail.com innan onsdag 29. mars.

Puben med alle rettigheiter er open. Dørene stenger kl. 23.00.

Venleg helsing

Nina E. Grønbrekk

styreleiar i Verne-Vøla (Fortidsminneforeininga sitt lokallag i Valdres)

tlf. 997 34 196