Fem dagers laftekurs

Publisert 22.01.2021

Fem dagers laftekurs. Veileder: Ole Ivar Lierhagen - Har jobbet som lærer på Hjerleid skole og håndverksenter. Er fortsatt tilknyttet skolen som gjestelærer og kursholder. 21-25. juni.

Alle kursene holdes på Fjellgården Finstad, Nord-Torpveien 1341 – 2880 Nord-Torpa og arrangeres i samarbeid med Vestoppland lokallag av Fortidsminneforeningen og støttes av Kulturminnefondet.

Inkludert i kursprisen er bålkokt kaffe og lunsj alle dager.

Det er mulighet for enkel overnatting i uthus/låve, og vi har godt med teltplasser. Middag og frokost selges til sjølkostpris til de som ønsker det. Bindende bestilling i forkant. Annen overnatting kan bestilles på www.haugtun.no som ligger 20 minutter unna med bil.

Mer informasjon ved henvendelse til: Oddvar tlf.:905 48 863
oddvar@fjellgardenfinstad.no
Les mer om oss på: www.fjellgardenfinstad.no


Bindende påmelding med betaling seinest 1. måned før kursstart.