Fortidsminneforeningen ledermøte 2021

Publisert 19.10.2021

Alle Fortidsminneforeningens fylkesavdelings- og lokallagsledere inviteres til å delta for erfaringsutveksling, faglig påfyll, orienteringer om pågående prosjekter i foreningen og sosialt samvær i Oslo.

Påmelding innen 1. november. Påmeldingsskjema

Ved spørsmål om møtet ta kontakt med organisasjonsrådgiver Ingunn Emdal - ingunn@fortidsminneforeningen.no