Hedmark: Årsmøte Solør-Odal lokallag 18.februar

Publisert 17.01.2024

Hedmark: Solør-Odal lokallag inviterer nye og gamle medlemmer til sitt årsmøte i Kongsvinger, søndag den 18.februar kl.12. Etter ordinært årsmøte vil det bli presentasjon av bygningsvernrådgiver i regionen og det avsluttes med en vandring i historiske Øvrebyen. Velkommen!

Kjære medlemmer i Solør-Odal lokallag

Årsmøtet i lokallaget blir søndag 18.februar kl. 12.00 - 15.30 på Gyldenborg - Anno Museum Kongsvinger.

Fristen for å melde inn saker til til årsmøtet er 31.januar.
Send e-post til: solor-odal@fortidsminneforeningen.no

Årsmøteinnkalling med saksliste og vedlegg sendes ut 14 dager før årsmøtet.

Foreløpig program
kl.12.00 - 13.00 Årsmøte
-----
Bevertning
-----
kl. 13.30 - 14.30 Presentasjon av bygningsvernrådgiver for Kongsvingerregionen
Hans Johnsson
kl. 14.30 - 15.30 Vandring i Øvrebyen

Med vennlig hilsen

Paul Larsson
Leder for Fortidsminneforeningen, Solør-Odal lokallag
Mob.: 992 07 715