Hjelp, eg eig eit gamalt hus!

Publisert 07.11.2023

Voss folkemuseum, Fortidsminneforeiningas Voss lokallag og Voss herad inviterer til fire kurskveldar med ulike problemstillingar knytt til eldre hus. Målgruppa for kurset er eigarar av hus som ynskjer å bli tryggare på verdivurdering, støtteordningar, materialkunnskap og vedlikehald.