Innvielse av alterduk i Uvdal stavkirke

Publisert 03.07.2024

Søndag 21. juli 2024

I år har Fortidsminneforeningen vært så heldig at stavkirken i Uvdal kan smykkes med en ny alterduk.
Vi er ikke sikker på hvor gammel den som har ligget der er, men de heklede bordene den har vært smykket med var «på mote» da Uvdal kommune overdro stavkirken  til Fortidsminneforeningen i 1901. Så muligens er den gamle alterduken så gammel.

Den nye, som i år skal ligge på alteret for første gang under høymessen i stavkirken den 21. juli, er ikke en kopi, men den gamle har vært brukt som mal. Foreningen fikk kr 10.000,- av Uvdal Bygdekvinnelag og de engasjerte Britt Siri Nørstebø til å hekle alle bordene. Foreningen har også bidratt med resten av betalingen til Britt Siri og Margrethe Wiik, som har sydd det hele sammen. Et flott resultat, som Fortidsminneforeningen nå benytter anledning til å takke for. 

Med vennlig hilsen
Jorunn Wiik, Fortidsminneforeningen

Gudstjenesten begynner kl 11.