Kapellet i Ila fengselskirke

Publisert 04.11.2021

Vi får besøk av prest Inger Amalie Lyster som skal fortelle om kapellet i Ila fengselskirke.

Kapellet er rikt dekorert og har en original dekorasjon. Dette er en enestående mulighet til å lære mer om et kunstverk som ikke er tilgjengelig for offentligheten. 

Bli med inn i stuene og hør fortellingen om dette særpregede kunstverket og menigheten kirken er laget for, de innsatte.

Foto: Wikipedia commons