Kirkegårder og gravplasser - vern og forvaltning

Publisert 03.03.2022

Bli med til Gamle Aker kirke og lær om vern og forvaltning av kirkegårder

Åse Skrøvset, fagsjef gravplass hos Statsforvalteren Vestfold og Telemark forteller om arbeidet med verneplan og om ny forvaltningspraksis innført fra 1.1.2021.