Kjenn din by: Frognerparkens historier

Publisert 26.04.2023

Bli kjent med historien til Oslos mest kjente park: Fra barokkhage og romantisk landskapspark til folkepark. Oslo museum og Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus ønsker velkommen på vandring i Frognerparken.
Frognerparken er elsket av både turister og innbyggere. På denne vandringen utforsker vi parkens ulike historiske lag: 1700-tallets barokkhage, 1800-tallets romantiske landskapspark og 1900-tallets folkepark. Hør om ulike tiders hagearkitektur, skiftende parkidealer og begrunnelser for grøntanlegg i byens rom. Vi tar også turen innom Gustav Vigelands vakre skulpturanlegg.
Omviser: Kunsthistoriker Linken Apall-Olsen ved Oslo Museum
Oppmøte: Plenen mellom Frogner hovedgård og Anne på landet
Vandringen er gratis.