Jernvinneanlegg i Smådøl

Publisert 13.07.2022

Programserien har fokus på menneskene som bodde i Opdal (nå Uvdal) i middelalderen, deres boforhold, hvilket arbeide som ga dem livsgrunnlag og deres forhold til kirken som ga dem boklig kunnskap og åndelig påfyll.

FN´s bærekraftsmål 11.4 sier: «styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv». Gjennom denne programserien vektlegger vi bærekraftig natur- og kulturbaserte opplevelser ved å oppleve naturen og kulturminnene i sammenheng.

Lørdag 23. juli, kl 16.00 på bygdetunet ved Uvdal stavkirke

Mogens With, bygningsantikvar, gir oss nærmere kunnskap om byggeskikk og bosetning i middelalderen. Han forteller da om Raulandstuen, som er flyttet fra Uvdal til Norsk folkemuseum. Vi kjører en liten tur opp til gårdstunet Rauland, der stuen en gang sto.

Søndag 24. juli, kl 17.00 i Uvdal stavkirke

Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistorie, holder foredrag om kirkens betydning for menneskene som bodde i Opdal. Betydningen var ikke bare merkbar for menneskene da de gikk til kirke på helligdager, men også i hverdagens slit og strev.  

Tirsdag 26. juli, kl 10.30 Jernvinneanlegg i Smådøl

Arkeologen Bente Fønnebø tar oss med innover i Smådøl hvor vi får høre om jernutvinningen som foregikk der og se slagg-haugene etter utvinningen, som fortsatt er synlige i landskapet. Oppmøte på Nore og Uvdal bygdetun 10.30. Samkjøring til Fauskodammen i Smådøl. Ta med niste.

Onsdag 10. august, St. Lavransdag, kl 17.00 i Nore stavkirke

Margrete Figenschou Simonsen fra Kulturhistorisk museum, en i forskerteamet, som skriver boken «Arkeologiske undersøkelser av hus og tufter i Numedal». Hun gir oss en orientering om Numedal i vikingtid og middelalder. Handelen, med jern ut fra dalen, gikk blant annet via slepet Frygne i Nore.

Last ned hele programmet 2022