Kulturminner som ressurs

Publisert 03.06.2024

Bli med på foredrag om kulturminner i Finnmark!
Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen i Finnmark inviterer deg til foredrag om kulturminner i Finnmark.
Vi ønsker å inspirere eiere og andre til å søke om støtte til å sette i stand kulturminner. Vi vil fortelle om hvordan de kan benyttes som en ressurs og til nye opplevelser for fremtida.
Arrangementet er åpent for alle og det er ingen påmelding. Vi serverer kaffe/te og noe å bite i.
Velkommen!
Program
18.00 Velkommen til Scandic Vadsø
18.10 Kristin Avset, rådgiver og arkitekt med info fra Finnmark Fylkeskommune
18.30 Tone Langland om Kulturminnefondets tilskuddsordning
18.50 Pause med kaffe/te
19.20 Mia De Coninck fra Sametinget om bevaring av samiske kulturminner
19.40 Sigrid Skarstein i Finnmark Fortidsminneforening
20.00 Bård Grape forteller om ny bruk for sitt kulturminne i Kiberg
20.20 Avslutning og oppsummering