Kulturminnevern og praktisk kulturvern

Publisert 18.01.2024

ved Elisabeth Sjo Jespersen og Simen Bjørgen

Velkommen til medlemsmøte i Byhistorisk forening Stavanger i samarbeid med Fortidsminneforeningen

Elisabeth Sjo Jespersen forteller om sin lange og brede erfaring med bærekraftig by- og stedsutvikling. Kulturminnevern, organisasjonen Grønn by (nettverk mellom offentlige etater, folkevalgte og næringsliv), Kulturminnefondet, og samarbeid med eiendomsutviklere i våre egen region. Hun ble oppnevnt til Kulturminnefondets styre av regjeringen, hvor hun deltok i åtte år. Med seg til foredraget i Byhistorisk forening, har hun Kulturminnefondets direktør, Simen Bjørgen, og sammen vil de ivre for at flere benytter seg av å søke Kulturminnefondet om midler.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel hus og anlegg, hager og parker, båter og faste kulturminner i kulturlandskap.

Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av føringer fra Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondets utvalgte satsinger. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid.

Elisabeth Sjo Jespersen vært politisk aktiv i mange år, medlem i formannskap og styreleder i tekniske- og kulturelle utvalg. Foruten sine stillinger og verv i nevnte organisasjoner, har hun har vært medlem i Kommunaldepartementets jury for «Attraktive og bærekraftige byer og tettsteder», og leder av Frida Hansen-gruppen, med formål å ta vare på Køhler-eiendommens Enkesetet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Byhistorisk forening og Fortidsminneforeningen i Stavanger.