Kurs i hagemur og kalk på Jorderik

Publisert 06.04.2022

Grunnleggende for istandsettingen av Jorderik er tilbakeføring til Lars Jordes tid, 1912. Nå er det hagen som skal tilbakeføres.

Målsetninger for kurset: 

• Tørrmuring av terrassehage: hagemur i terreng.
• Konstruksjon av tørrmurt trapp i naturstein.
• Innføring i lesking av kalk og hvitting av innvendig grunnmur.

Kurset er fulltegnet.