Kurs i håndhøvlig av panel

Publisert 25.09.2020

Velkommen til kurs i å rekonstruere 1780-tallspanel i Gamlebyen i Fredrikstad

Den store gavlveggen på Dunkejongaarden ved torvet i Gamlebyen er nå i ferd med å restaureres. Originalpanel fra 1780-tallet skal rekonstrueres, og veggen igjen skal fremstå slik den gjorde for godt over 200 år siden. I sammenheng med restaureringen ønsker Foreningen Gamle Fredrikstad å løfte fram gamle håndverksteknikker og spre kunnskapen om bygningsvern.

Gamle Fredrikstad drar nå i gang kurs for håndverkere om hvordan man håndhøvler panel. I Akershus og Buskerud har man hatt egne bygningsvernsentre, og holdt denne typen kurs i mange år. Med Viken er det også naturlig at det blir håndverkskurs i Østfold. Målet er flere og mer varierte kurs i tiden framover.

Høvelkurset arrangeres primært for håndverkere, og foregår fra 8. til 10. oktober ved Dunkejongaarden i Gamlebyen. Kursinstruktører er Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr fra Norsk håndverksinstitutt. Det vil blir benyttet håndhøvler og undervist i gamle teknikker, i tillegg til en teoretisk del.

Det er fortsatt et par plasser igjen, så interesserte håndverkere kan ta kontakt for å melde seg på til Trond Svandal, telefon 48053940 eller epost: tsvandal@gmail.com.