Kurs i muring i naturstein med kalkmørtel

Publisert 12.06.2020

Kurset gir en innføring i muring av et gammelt ildsted, i forbindelse med tilbakeføring og reparasjon av pipe og grue i et tidligere landhandleri i Trysil, bygget i 1898.
Muring i naturstein med kalkforsterket leirmørtel (hotmikset brent kalk og leire til mørtel).  
Kursleder: Tradisjonsmurer Tore Granmo. 
Når: Fredag 19.juni 2020, kl.10-16.  
Sted: Villa Wessel, Gammlevegen 6, 2430 Jordet i Trysil. Se mer på Facebook og Instagram: @villawessel 
Innhold
Kurset er delt i to, en teori og en del praktisk del. 
Teori 
  • Historie: Naturstein og kalkmørtel i ildsteder med lokalt steinbrudd i Jordet. Forskjellige typer steinkvalitet og bearbeiding av disse 
  • De forskjellige prinsippene som benyttes for muring med naturstein med eksempler på bruk. 
  • Vurdering av skader, sannsynlige årsaker og alternativer for tiltak, med eksempler. 
Praktisk
  • Skader og årsaksforhold 
  • Vurdering av steinkvalitet og bearbeiding 
  • Gjennomgang av tegning av rekonstruert grue.
  • Hotmikse brent kalk og leire til mørtel 
  • Muring av av grue i naturstein. 
Kurset for håndverkere, lærlinger og huseiere med gamle ildsteder og arrangeres i samarbeid med Fortidsminneforeningen og ‘Kulturminner for alle’. Maks 12 deltagere og pris per deltager er kr 200,-. Dette inkluderer varm lunsj, drikke og kaffe med noe attåt. Påmelding med førstemann til mølla prinsippet til: bianca.wessel@icloud.com