Kurs i redusering av branner i eldre bygg

Publisert 25.04.2022

Rundt halvparten av branner i boliger i dag skyldes feil i, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Gjennom dette kurset kan du få nok kompetanse til å kunne redusere antall branner i verneverdige bygg. Kursholder er Henrik Hansen fra Strøminstallatøren AS.
Kurset er rettet mot fagpersoner som arbeider med historisk bebyggelse. Deltagelse er gratis.
Hva vil du lære?:
  • Innledning med enkel historikk rundt de første elektriske anleggene i Oslo fra ca. 1870 og frem til i dag.
  • Hvordan vi kan begrense, eller helst unngå at det oppstår branner i elektriske anlegg.
  • Vi skal se, lukte og kjenne på elektriske utstyr med typiske brannskader. På denne måten får vi mer forståelse av hvor det brenner og hva vi skal se etter.
  • Brannfellene i de enkelte tidsepokene for elektriske anlegg.
  • Ansvarsforhold for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Meld deg på HER