Kurs i tilstandsregistrering på Karusbakken

Publisert 06.04.2022

Kurset skal gjennomføres på husmannsplassen Karusbakken i Vågå, Fortidsminneforeningens nye eiendom som nå står foran en større istandsetting.

Kurset vil inneholde litt innledende teori om tilstandsregistreringer. Man vil gå i gjennom hvordan man rapporterer tilstand og praktisk kan gjennomføre en tilstandsregistrering.

Kursformidler: Jørn Ulven

Deltakere: 8 stk. unge håndverkere.

Det serveres lunsj og kaffe til kursdeltagerne.

Cathrine Lillo-Stenberg

Rådgiver eiendomsutvikling


cathrine@fortidsminneforeningen.no
993 09 260