Vi inviterer til kurs i bygging av tradisjonell kalkovn i Mosterhamn

Publisert 06.01.2022

Dato: 28. februar til 4. mars 2022

Mosterhamn på Bømlo var et av Vestlandets viktigste kalksentra i gamle dager. Her tok man ut marmor og brant kalk fra middelalderen til moderne tid. Her ligger også Moster gamle steinkirke, som i stor grad ble bygd av de lokale ressursene. I disse historiske omgivelsene inviterer vi til kurs i tørrmuring og bygging av tradisjonell kalkovn fra 28. februar til 4 mars.

Invitasjon til murerkurs:

Tørrmuring/bygging av tradisjonell kalkovn i Mosterhamn

Påmeldingsfrist: 1. februar

Ny kalkovn

I dag er det et økende behov for tradisjonskalk til restaurering av gamle steinkirker og eldre murkonstruksjoner. Derfor skal det bygges en vedfyrt kalkovn etter eldre forbilder i Mostratunet, rett ved Moster Amfi og Fortidsminneforeningens eiendom Moster gamle kirke. 

Ovnen skal være sylinderformet, ha en kapasitet på 8 tonn lokal marmor for brenning, med ytre diameter på ca. 3 m og høyde på ca. 2,5 m. Den skal i hovedsak bygges som en tørrmurt konstruksjon, med håndstein/murestein fra Sveio og delvis marmor fra Bømlo. Ovnen skal pusses/«klines» med leire innvendig, slik at den kan tåle varmen ved brenning på 900 til 1000 grader. 

Murerkurset 

Store deler av ovnsbyggingen skal gjennomføres som kurs i tørrmuring, samt steinmuring med leire. Instruktører er Berit Bruvik, Tore Granmo og Per Storemyr, alle blant landets mest aktive innen muring og/eller kalkbrenning. De vil gi praktisk og teoretisk innføring i: 

  • Bygging av kalkovner i eldre tider. 
  • Kalkbrenning i tradisjonelle, vedfyrte ovner. 
  • Grunnleggende prinsipper for tørrmuring. 
  • Byggedeltajer som mur mot terreng, kistemur, forband og tverrband, samt muring av steinbue (ovnsåpning) med bruk av stein og leiremørtel.
  • Kurset vil bli fulgt opp av et kurs i kalkbrenning i den nye ovnen på et senere tidspunkt.

Kursopplegget er tilpasset utøvende murere som ønsker å lære mer om tørrmuring, leiremuring, eldre kalkovner og tradisjonell kalkbrenning. 

Deltakeravgiften er 3000 kr for en hel ukes kurs. Avgiften inkluderer instruksjon, enkel overnatting og måltider. Deltakerne må selv sørge for transport. Avgiften betales etter påmelding (nærmere instruksjoner gis de påmeldte). 

Når. 28. februar til 4. mars. 2022.

Påmelding skjer via mail: noah@fortidsminneforeningen.no  

Påmeldingsfrist: 1. februar 

Antall deltakere: 10 

Faglige kontaktpersoner: 

Tore Granmo, 48107950 

Per Storemyr, 95330460 

 

Invitasjon og Program (PDF)