Kurs i tradisjonell kalkbrenning i Tvedestrand

Publisert 18.09.2023

I samarbeid med RAGG AS arrangerer vi ut kurs i tradisjonell kalkbrenning for restaurering av eldre bygninger. Kurset avholdes på gården Lia ved Tvedestrand fra fredag ettermiddag 27. til søndag ettermiddag 29. oktober. Kurset er egnet for murere, men alle med interesse for tradisjonshåndverk er velkommen til å delta. Deltakerbegrensning: 12 Påmeldingsfrist: 15. oktober.

Kalkbrenning

Kalkbrenning med ved var i flere tusen år et av verdens viktigste håndverk og ble tatt i bruk i Norge i tidlig middelalder. Før industrialiseringen var det hundrevis av ovner i Norge, også flere på Agder. Men introduksjon av sement i bygningsindustrien medførte at de gamle kalkverkene ble nedlagt utover 1900-tallet.

I de senere år har det blitt bygd flere mindre kalkovner i landet, både små og store. Det er fordi en ofte trenger tradisjonelt brent kalk til restaureringsoppgaver. Kalkovnen i Tvedestrand ble bygd våren 2023; det er en liten ovn med kapasitet på ca. et halvt tonn råmateriale – kalkstein eller marmor. Den har en brenntid på om lag 15 timer og er egnet til eksperimentering, dvs. å teste ut ulike råstoffer for å forstå hvor egnet de er til brenning og produksjon kalk til mørtel, puss, slemming og hvitting. Under kurset skal det brennes kalkstein fra Brevik (Brevikkalk), et viktig råstoff i eldre tider.
Mer informasjon her: Mangfold i Kalk: Nå også Kalkbrenning på Sørlandet

Kurset

Kurset er praktisk rettet og vil foregå omkring kalkovnen. Du vil oppleve eller delta i alle faser av brenningen:

  • Ilegg av kalkstein i ovnen, det viktigste arbeidet for å få til en god brenning
  • De ulike deler av fyringen, fra rolig start til sprengfyring mot 1000 grader og til sist vurdering av om kalken er godt brent
  • Uttak, sortering og pakking av den ferdig brente kalken
  • Lesking av kalken og laging av kalkmørtel med hotmix (mørtellesking)

Du vil også få lære om:

  • Kalk og kalkstein (geologi og kvaliteter)
  • Kalkbrenningens kjemi
  • Kalkbrennerhistorien (nasjonalt og internasjonalt)
  • Hvorfor kalk trengs til restaurering av stein- og murbygninger

Tidsplan

Fredag ettermiddag/kveld: Deltakerne ankommer. Ovnen vil være forberedt og den siste finish ved ilegg av råstoffet gjøres med deltakerne. Mat og kalkprat utover kvelden.

Lørdag: Start brenning kl. 07:00. Arbeid, kalkprat, matpauser og middag. Avslutning av brenning mot midnatt. Ovnen kjøles ned over natten.

Søndag: Rolig start, mulighet for ekskursjon til Holt middelalderkirke, der kalkarbeider nylig er utført. Uttak av kalken fra ovnen starter ca. kl. 12. Avreise utover ettermiddagen.

Overnatting og mat

Det er enkle overnattingsplasser tilgjengelig på plassen. Også mulighet for å «bo bedre» i Tvedestrand. Enkel frokost, lunsj og middag organiseres.

Påmelding innen 15. oktober.

Deltakerbegrensning: 12

Kursavgift: 800 kr

Kursledere/instruktører:

Anders Oppegaard bor i Tvedestrand, er fallert trebåtbygger, driver med tradisjonsmuring og kulturlandskapspleie og har bygd og brent i kalkovnen på Lia. Han er en av etablererne av firmaet RAGG AS som han i mange år har ledet.

Per Storemyr bor i Arendal, tok sin doktorgrad om Nidarosdomen og har jobbet i kulturminnevernet i inn- og utland i 35 år. Han har vært ansvarlig for bygging av flere ovner, 30 kalkbrenninger og er nå partner i Fabrica kulturminnetjenester as.

Tore Granmo bor ved sin egen, store kalkovn på Helgøya i Mjøsa, er tradisjons(kalk)murer med 20 års erfaring og 10 år med eget firma. Han har bygd flere kalkovner og vært ansvarlig for minst 30 brenninger. Han er en skattet formidler av alt om kalk.