Kurs i vindusrestaurering for håndverkere i Vestfold 17. -18. mars

Publisert 15.12.2022

Vestfold og Telemark bygningsverntjeneste arrangerer i samarbeid med Fortidsminneforeningen kurs i vindusrestaurering 17.-18. mars. Målgruppen for dette kurset er håndverkere fra Vestfold og skal gi deltagerne grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer.

Kurset skal holdes på Garnisonssykehuset i Stavern. Kursobjektene er noen av husets eldste vinduer som har vært oppbevart på loftet, men som nå skal tas i bruk igjen. Så er du håndverker, bosatt i Vestfold, tilbyr vi nå en mulighet til å få faglig påfyll, møte andre håndverkere i området og lære mer om hvordan man gjennom istandsetting av gamle vinduer kan bidra til mer bærekraftig istandsetting.

Vestfold og Telemark bygningsverntjeneste er en satsing finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ordningen driftes av Fortidsminneforeningen og Vest-Telemark museum og skal bistå eiere av verneverdige hus og øke fokuset på tradisjonshåndverk og bygningsvern for håndverkere i regionen.

Kurs i vindusrestaurering:

Dato:17. – 18. mars

Antall plasser: 10

Sted: Garnisonsykehuset

Johan Ohlsensgate 8, 3290 Stavern

Målgruppe: Håndverkere i Vestfold

Kursholder: Chris Nerdal

Kontaktpersoner Fortidsminneforeningen: Hedda Skagen Paulson og Cathrine Lillo-Stenberg

Kursinnhold:

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

-kort om vinduets historie, hvorfor restaurere.

-introduksjon til verktøy og utstyr.

-sikker utførelse

-korrekt merking av glass/vindu/hengsler.

-demontering av vinduer på huset.

-demonstrere å fjerne kitt, ta ut glass, rense og skrape.

-hvordan fjerne rust.

-pusse, olje og klargjøre for å montere glass.

-kort om grunn- og overflatebehandling.

-demonstrasjon av tradisjonell linoljebrenning av metall.

-montere metall.

-glasskjæring.

-montere glass, legge på nytt kitt.

-maleteknikk.

 

Lunsj er inkludert i prisen

Pris 500 pr. person.