Kurs: IVARETAKING AV GAMLE FERDSELSÅRAR

Publisert 04.08.2020

Kurset er meint for deg som er engasjert i ivaretaking av stiar og kulturlandskapet som i Aurlandsdalen. Prosjektet er støttet av Fortidsminneforeningen Kulturminner for alle.

Tema på kurset vil vere vedlikehald av gamle stikkrenner, steinlagde myrområde, tørrmurar og trinn. Det er opent for påmelding til berre theorikveld. NVP og Venner av Aurlandsdalen arransjerar dugnadsveka 23.-24. september.

 

IVARETAKING AV GAMLE FERDSELSÅRAR KURS 23-24.august
Sogn Jord- og Hagebruksskule
Påmelding og spørsmål:

Snædis Laufey Bjarnadottir;
t: + 94 26 93 38
e: snaedis@naroyfjorden.no

www.naroyfjorden.no 

 

KURSINFORMASJON:
Kursinstruktør: Berit Bruvik, frå Berit Bruvik Tørrmuring.
Tid:

23.sept - 18.00-20.00
Teorikveld i Lundesalen på Sogn Jord- og Hagebruksskule 

24.sept - 9.00-16.30
Feltarbeid i Aurlandsdalen (Gruppe1)

24.sept - 9.00-16.30
Feltarbeid i Aurlandsdalen (Gruppe2)

Pris: 300,- heile kurset, eller 50,- for berre teorikvelden
Betales med vips eller penger på staden

Servering: Enkel lunsj og kaffemat er inkludert i kurskontingenten.

Må ta med: Personleg verneutstyr som hørselsvern, augevern og hanskar, arbeidsklede og gode sko,drikke og turmiks.

Godt å ta med: steinverktøy som steinhammar meislar, sleggje, spedt, spade, krafse