Medlemsmøte om restaurering og hvordan skaffe støtte til prosjektet ditt

Publisert 25.04.2022

Hedmarken lokallag av Fortidsminneforeningen og eierne av Blak-Holo gård holder lærerikt medlemsmøte og søknadsverksted 28. april kl. 18-21.

Lærerikt medlemsmøte hvor restaurering av gårdens låvebygning er tema. Ide og erfaringsutveksling om restaurering og tanker bak restaurering av låven på Blak-Holo, Holovegen 118, 2355 Gaupen, der kulturvern og bærekraft har vært den viktigste faktoren.

Lars Erik Haugen fra Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon holder søknadsverksted i hvordan skaffe økonomisk støtte til restaureringsprosjekter. Enkel servering.

Påmelding til bjoaas@jdir.no innen 27.04.

Kontaktperson: Bjørg Eva Aasen, Hedmarken lokallag