Middelalderuken: Panelsamtale

Publisert 14.09.2023

Bærekraftig turisme og verdensarven Urnes – målkonflikter og løsninger. Hvor stor slitasje tåler verdensarv og lokalsamfunn? Velkommen til panelsamtale i regi av Fortidsminneforeningen.

Urnes i Luster er et lite lokalsamfunn med 38 innbyggere som får mer enn 40.000 besøkende fra hele verden hvert år. I år er det en ny besøksrekord, med en dobling av omfanget av cruiseturisme. Stortinget og UNESCO har vedtatt at det skal bygges et verdensarvsenter med museumsarealer som forteller fortellingen om verdensarven, men så langt er senteret ikke finansiert. 

Tema for panelsamtalen er målkonfliktene. Hvor stor slitasje på verdensarven og lokalsamfunnet er bærekraftig – og hvordan påvirker klimaendringene stavkirken? Hvor store inngrep og tiltak må vi gjøre for å tilrettelegge for besøk? Hvem er den bærekraftige turisten? Legger ideen om verdensarv føringer for hvem vi skal ta imot og hvordan vi skal ta imot dem? Og kan en reiselivsnæring i vekst være godt nytt for lokalsamfunn og kulturminnevern? 

I panelet sitter, foreløpig: 

  • Stian Davies (Påtroppende fylkesvaraordfører, Vestland fylke)
  • Per Morten Ekerhovd (Kulturdirektør, Vestland fylke)
  • Trude Knutzen Knagenhjelm (Styreleder, Fortidsminneforeningen)
  • Hege Bakke-Alisøy (Verdensarvkoordinator for Bryggen Verdensarvsted)

Arrangementet er gratis, alle interesserte er velkommen!

 

Program i Middelalderuken finner dere her: