Murverk i Langesunds eldre bebyggelse

Publisert 13.09.2022

Torsdag 6 oktober fra 1600- 1800 arranger Bamble Kommune og Vest-Telemark Museum en vandring i Langesund. Temaet for kvelden er mur og fundamenter i Langesunds eldre bebyggelse. Hvordan ble det gjort og hvordan tar vi vare på det videre? På vandringen åpnes for spørsmål og diskusjon rundt ivaretakelse av murverk på eldre bygninger.

Vi begynner med Langesund gamle rådhus. Her forteller Hilde Viker Berntsen om arbeidet med murene og restaureringsarbeidet som foregikk 2020-21. Etter vi har sett på rådhuset vandrer vi videre i de eldre delene av Langesund. Ulf Teigen forteller og deler av sine erfaringer rundt ivaretakelse av eldre murverk.

Hilde har lang erfaring fra arbeid med ivaretakelse av eldre bygg.  Hun er konservator nkf-n og driver «Mur og Mer» som ble etablert i 2013. Mur og Mer sitt spesialområde er rådgivning relatert til antikvariske murbygninger, praktisk konservering av bygningsintegrert kunst og fargeundersøkelser på mur og treverk.

Ulf er utdannet sivilarkitekt og driver arkitektfirmaet Teigen arkitekter, men har også utdannelse som takstmann og gipsmaker / murmester. Ulf har lang erfaring fra ivaretakelse av murbygg og har blant annet vært rådgiver for bygningsvernsenteret Murbyen Oslo siden oppstart i 2018.

Arrangører er Bamble kommune og bygningsvernrådgivningsjenesten i Telemark ved Vest-Telemark Museum