Potetkjellerforedrag v/Per Norseng (Norsk maritimt museum)

Publisert 30.08.2021

Fish & chips og kaldt øl i den siste istid. Om den norske iseksporten og kulturminnene som forsvant

Er “fish & chips” det største norske bidraget til britisk kultur siden vikingtiden?

Det vil det argumenteres for i dette foredraget som springer ut av forskningsprosjektet “The Last Ice Age.” Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og tar for seg den internasjonale handelen med naturis på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Etter trelast og fisk var is landets viktigste eksportartikkel på slutten av 1800-tallet. Foredraget tar for seg hvordan produksjonen og eksporten foregikk, og vil følge isen fra innsjøer og dammer på Sørøst-Norge til sluttbrukerne i inn- og utland. Dels vil det bli lagt vekt på naturisens rolle i det moderne gjennombruddet i vår del av verden, som en kilde til kuldeenergi i en omfattende logistikk- og kostholdrevolusjon i kjølvannet av den industrielle revolusjon. Og dels vil det bli lagt vekt på kulturminnene etter isdriften. Det ble bygget opp en omfattende infrastruktur knyttet til denne næringen. Iseksporten preget for 100-150 år siden kulturlandskapet langs Oslofjorden og Telemarkkysten på en måte og i en grad som kan være vanskelig å forstille seg i dag. Men sporene finnes mange steder, og det er viktig å ta vare på dem.

 

Foredraget holdes i potetkjelleren på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120)

 

Spørsmål om arrangementet? Send mail til bvs@fortidsminneforeningen.no

 

Foto: Henriksen & Steen 1932 ©Nasjonalbiblioteket