Paneldebatt: Hva betyr en utbygging på Torskeholmen?

Publisert 06.12.2023

Hold av førstkommende torsdag 7. desember 2023 fra kl. 1800 på Grimstad bibliotek, for paneldebatt rundt hva foreslått utbygging på Torskeholmen vil bety.

Vi ønsker en åpen, ryddig og konstruktiv debatt med informasjon om hva som faktisk er på høring og hva dette vil bety.

Del gjerne, her bør det bli fullt hus.

Alle er hjertelig velkomne!


STED: Grimstad bibliotek, Jernbanebrygga 1, Grimstad

TID: Torsdag, 7. desember 2023, kl. 1800-2100

ARRANGØR: Fortidsminneforeningen, Aust-Agder lokallag og Torskeholmen Velforening

PROGRAM:
- Velkommen!
- Hva gjør Grimstad til Grimstad v/lokalhistoriker Knut Brautaset
- Hva er på høring v/byplanlegger Erling Ekerholt Sæveraas
- Stedsutvikling andre steder på Sørlandet v/arkitekt Bjørn Barexstein.
- Paneldebatt.
- Kort pause.
- Spørsmål fra salen.
- Avslutning, vel hjem.

DEBATTLEDER: Steinar Nielsen

PANELDEBATTANTER:
Arnt Gunner Tønnesen (V)
Gunnar Edvard Gundersen (KrF)
Anne Gurine Hegnar (SV)
Gudveig Tønnesøl Dalaker (SP)
Jan Willy Føreland (Tidligere GEU)
Dag Wirak (Torskeholmen Velforening)
Bjørn Barexstein (Regional arkitekt)