Perle under restaurering på Gamle Hvam i Nes

Publisert 19.01.2023

Svalgangsbygningen på Gamle Hvam i Nes er en av de viktigste tømmerbygningene på Romerike. Arkitekt Arnstein Arneberg ledet restaureringen av bygningen i årene 1913 til 1916. Nå er den i så dårlig tilstand at en omfattende istandsetting pågår. Viken fylkeskommune eier den fredete bygningen som antakelig ble bygd i 1728. Museene i Akershus/Akershus bygningsvernsenter står for restaureringen.

I mai inviterer vi til perle under restaurering. Vi starter med en felles samling hvor rådgiver Vegard Røhme (MiA) forteller om restaureringen, hva som har blitt utført og planene videre. Etterpå blir det anledning til å stille spørsmål og gå rundt på egenhånd. Vi stiller med enkel bevertning.

 

Arrangementet er gratis og det krever ingen påmelding. Velkommen!

 

Foto: Akershus bygningsvernsenter