Tanken om byboligen - hvordan ble den til?

Publisert 25.02.2022

På 1960-tallet var det å bo sentralt i byen en skjebne for samfunnets tapere, et liv i trafikk, smuss, nedslitte gårder og foreldete leiligheter.

Men i løpet av et par tiår endret synet på byen seg, tanken om moderne byboliger ble utviklet av fagfolkene, byene ble rustet opp og byboernes mentalitet endret seg drastisk slik vi ser de i dagens boligmarked. Hvordan skjedde det og hva var grunnlaget for denne omkalfatringen av boligideologi og byutvikling?

Jon Guttu er tidligere forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR – i dag inkorporert i OsloMet).