Representantskapsmøtet 2020

Publisert 28.10.2020

Det planlagte møtet med fysisk deltakelse i Oslo 6. til 8. november kan dessverre ikke gjennomføres. I stedet vil Representantskapsmøtet 2020 bli avviklet på en digital platform lørdag 7. november.

Denne uken kom det nye, strenge retningslinjer for å hindre spredning av koronaviruset. Disse retningslinjene gjør at det blir vanskelig å avvikle det planlagte fagprogrammet på fredagen, ekskursjonsprogrammet på søndagen og festmiddagen på lørdag kveld. Etter råd fra administrasjonen har derfor ordførerskapet og hovedstyret i fellesskap bestemt at Representantskapsmøtet i 2020 avholdes på en digital plattform, og at det faglige og sosiale programmet avlyses. Informasjon om den praktiske gjennomføringen vil bli formidlet direkte til påmeldte delegater og øvrige deltakere.

Har du spørsmål, kontakt organisasjonsrådgiver Ingunn Emdal, tlf. 482 18 156.