Representantskapsmøtet 2023

Publisert 22.03.2023

Fortidsminneforeningens årlige representantskapsmøte finner i 2023 sted i Ålesund, 9.-11. juni, med Møre og Romsdal avdeling som vertskap.