Seminar: Urnesportalen i kontekst

Publisert 07.11.2022

Håndverk, materialbruk og symbolikk

Urnesstilen hadde stor utbredelse i siste halvdel av 1000-tallet og på begynnelsen av 1100-tallet. Ornamentikken har fått sitt navn etter nordportalen i Urnes stavkirke, men forekommer også på mange andre slags gjenstander, slik som smykkefunn fra Danmark og runesteiner i Sverige. Hvordan har materialet påvirket utformingen? Hvordan arbeidet håndverkerne i sen vikingtid og tidlig middelalder? Hvilke sosiale kontekster inngikk urnesstilen i? Og hva var ornamentikkens symbolske betydning? Dette er noen av spørsmålene som vil behandles i seminaret.

Arrangementet er åpent for alle interesserte, men har et begrenset antall plasser. Det er også mulig å delta digitalt. Meld deg på pr. epost til linn@fortidsminneforeningen.no innen tirsdag 15.11.

 

Program

09.30   Linn Willetts Borgen, Fortidsminneforeningen: Velkommen

           Ola Harald Fjeldheim, Fortidsminneforeningen: «Treets mester» – kan vi gjenskape Urnesportalens ikoniske treskjæring i vår tid?

09.50   Leif Anker, Riksantikvaren: Håndverk, treverk og hodeverk: Om å jobbe på tvers og å jobbe på langs i stavkirker

10.20   Kaffe

10.30   Margrete Syrstad Andås, NTNU: Dekor av kirkebygg i nordområdene i sen vikingtid: Stil og visuelle språk?

11.00   Mette Højmark Søvsø, Sydvestjyske museer: Urnesfibler i Danmark – massefremstilling, betydning og symbolik

11.30   Spørsmål

11.40   Lunsj

12.10   Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet: Runstenar i Sverige – huggspår, hantverksorganisation och social kontext

12.40   Boni Wiik, Treskjærerverkstedet: Stil og tre: Hvorfor i all verden skjærer man Urnesornamentikk i tre?

13.10   Spørsmål

13.20   Kaffe

13.30   Unn Pedersen, UiO: Vestfolds vikingtidsverksteder – tolkninger av verkstedmiljøene i lys av nye funn

14.00   Kai Johansen, Auskin Kreative Senter: Hvordan jobbet de i 1030? Tanker om Urnesportalen fra håndverkerens perspektiv

14.30   Spørsmål

14.40   Oppsummering

14.45   Avslutning

 

Seminaret er en del av prosjektet "Treets mester", der Urnesportalen skal rekonstrueres som en del av arbeidet med nytt verdensarvsenter ved Urnes stavkirke. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet, Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren.