Skipingsmøte Fortidsminneforeininga Hardanger lokallag

Publisert 19.01.2024

Medlemmer og andre interesserte er hjarteleg velkommen til skipingsmøte på Nes gard i Kvam 5. mars

Vi stiftar lokallag for kommunane i Hardanger. 

Kl 18.00 på Nes gard, adresse Hardangerfjordvegen 321. 

Open runde om planar og tankar om aktivitet i lokallaget

Formell stifting av lokallag

Konstituering
Vedtak om skiping
Vedtekter
Val av styre. 

Forslag til vedtekter for Hardanger lokallag (pdf)

Kontakt hordaland@fortidsminneforeningen.no ved spørsmål eller innspel.