Slåttedag på Abborhøgda

Publisert 25.04.2022

Kulturlandskapet på Abborhøgda er fredet fordi det har et sjeldent stort biologisk mangfold. Har du lyst til å delta på dugnad for å bevare dette mangfoldet?

Slåttegruppa hos Statsforvalteren Innlandet blir med oss denne dagen. En dag med store muligheter til å lære av folk som virkelig kan noe. Sett av dagen og bli med da vel!