Bli med på en vakker opplevelse

Publisert 25.08.2020

Vårt skogfinske kulturminne

Ta med deg nistekurven og bli med til Abborhøgda til helgen. Her blir det slåttedugnad i regi av Fortidsminneforeningen. Kanskje har du til og med din egen rive?

Slåtten er utrolig viktig for å bevare det unike kulturlandskapet på denne vakre eiendommen ikke langt unna Kongsvinger. Foreningen overtok dette skogsfinske kulturminnet i fjor, og mye skjer for å ta vare på det. Vi er der fra kl. 1000-1700 begge dager.

Mange av artene trives akkurat her fordi de er spesialister på å overleve i næringsfattig jord. I alt 130 ulike karplantearter er registrert på innmarka. Dette er planter som også sjeldne insekter er avhengige av for å eksistere.

Takket være frivillig innsats forrige helg ligger nå alt gresset utover til tørk. Nå skal frøene falle ned på bakken så de kan spire igjen til neste år. For å bevare dette store biologiske mangfoldet må alt gresset fjernes etter en uke. Blir det liggende omdannes det til næring som kan skape optimale forhold for andre arter som fortrenger de nøysomme og sjeldne artene vi har på Abborhøgda. Hva med å gjøre en innsats en dag eller to kommende helg for å bevare et verdifullt kulturlandskap?  Vi byr på meningsfullt arbeid i vakre omgivelser. Velkommen!